Stemningsbillede

Spildevand

I 2100 har vi et kloaksystem og renseanlæg, der er uafhængige af klimaændringer og ydre påvirkninger – og sikrer dermed høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg. Det skyldes, at vi allerede nu tager initiativerne til at klimasikre vores håndtering af spildevand. 

Separatkloakering

Det kloaksystem, som vi etablerer i dag, skal også fungere i år 2100. Derfor skal vores løsninger være robuste. De løsninger, som vi finder frem til i dag, skal også kunne være til gavn for de mennesker, der lever i år 2100. 

Spildevandsrensning 

I 2100 vil renseanlæggene være højteknologiske og rense spildevandet for endnu mere. Restprodukterne fra spildevandsrensningen vil blive genanvendt i endnu større udstrækning, end de bliver i dag. 

Klimapark Sofiendal Enge 

Vi er i samarbejde med Aalborg Kommune i fuld gang med at realisere et fælles projekt i form af en klimapark i Sofiendal Enge. Klimaparken løser områdets regnvandsproblemer ved at håndterer regnvand fra 1200 nye boliger i området.

Sofiendal Enge

Borgere leverer data til fremtidens klimaløsninger

Siden 70’erne er det årlige nedbør i Danmark steget med over 100 milliliter, og det kan i den grad mærkes på grundvandet, i vores vandløb og i vores afløbssystemer. Borgerne i Kærby indsender derfor dagligt aflæsninger grundvandsstanden i deres haver og på kommunale arealer i og omkring Østerådalen, der skal hjælpe til at finde fremtidens klimaløsninger.

Stemningsbillede
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen