Hvordan søger jeg refusion?

Du kan søge refusion af vandafledningsbidrag, fjernvarme og vand. Dog skal du være opmærksom på, at du kun kan søge refusion for vand, såfremt du forsynes med vand fra Aalborg Forsyning.
 

Hvordan søger jeg refusion af vandafledningsbidrag?

Du kan søge om refusion af vandafledningsbidrag ved at trykke på knappen nedenfor. En ansøgning om refusion af vandafledningsbidrag skal indeholde:

  1. Der skal fremsendes skriftlig ansøgning til os via nedenstående formular.
  2. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges dokumentation for ledningsbrud (eks. regning fra VVS-installatør
  3. slutopgørelse for den pågældende afregningsperiode og oplysning om vandforbruget for de sidste 5 år

Der kan gives refusion af vandafledningsbidrag for merforbrug af vand, hvis det kan dokumenteres, at vandmængden ikke er ledt til kloaksystemet, og at merforbruget skyldes brud på skjulte rør.

       

Hvordan søger jeg refusion af fjernvarme?

OBS: Du kan kun søge refusion på merforbrug af fjernvarme, som ligger før 01.01.2022. Du kan ikke søge refusion for merforbrug er opstået efter 01.01.2022 og frem. 

Ansøgningen om refusion for fjernvarme skal indeholde:

  1.  skriftlig og indeholde en udførlig redegørelse af hændelsesforløbet og en beskrivelse af hvilken periode der søges refusion for.
  2. VVS-bilag eller en udtalelse fra autoriseret VVS mester. Af regningen/udtalelsen skal det fremgå hvilken skade der er udbedret og hvilken indflydelse skaden har haft på merforbruget. Dato for udbedringen.
  3. regelmæssige aflæsninger af m3 samt fremløbs- og retur temperatur.  Med regelmæssige menes minimum en aflæsning en gang om måneden. Har man ikke selv aflæsningerne er der mulighed for, at få måleren logget – det koster kr. 1.050,- ekskl. moms at få dette udført.

Er måleren fjernaflæst og der forefindes data nok i vort fjernaflæsningssystem til at kunne behandle sagen skal der ikke betales for en logning.

Grunden til at der skal vedlægges regelmæssige aflæsninger er, at Aalborg Forsynings Leveringsbestemmelser for varme siger, at det er hvor afkølingen er under 10 grader og der samtidig har været et merforbrug, at man har mulighed for at få op til 70 % af merforbruget refunderet.

OBS: Der kan ikke søges refusion, hvis det drejer sig om brud på et fjernvarmerør.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen