Stemningsbillede af drikkevand der hældes op i et glas med teksten Stil op til Forbrugervalget 2021

Forbrugervalg 2021

Vores forbrugere af rent drikkevand og spildevand er repræsenteret i vores bestyrelse og er din stemme i vores arbejde med klimatilpasninger, sundhed og grøn omstilling. I efteråret 2021 løber forbrugervalget igen af stablen – og så er det din chance for at blive en del af vores bestyrelse.

Vi har brug for engagerede kandidater, der vil være med til at udvikle og forbedre vores arbejde med drikke- og spildevand. Som en del af bestyrelsen får du mulighed for at sætte dit præg på den grønne omstilling, klimasikring og sundhed. Kendskab til og erfaring med både vandbranchen og bestyrelsesarbejde er ikke et must, men det er lysten og viljen til at gøre en forskel for fremtiden.

Der er ikke faglige krav til de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, men det forventes, at de deltager aktivt, og de har læst dagsordenerne igennem inden mødet. Dagsordenerne er typisk mellem 30-60 sider lange. 

Bestyrelsesmøderne afholdes cirka hver anden måned, og de varer typisk 4 timer.

Stem på din favorit

Har du ikke selv lyst til at stille op, har du mulighed for at stemme på den kandidat, som bedst repræsenterer dine synspunkter. Vi opfordrer alle vores kunder til selv at stille op eller til at bringe andre kandidater i forslag. Vi har brug for dig! 

billede af citationstegn

”Du skal stille op som forbrugerrepræsentant, fordi du igennem bestyrelsesarbejdet får et talerør ind i en større organisation, hvor du kan være med til at gøre en forskel for klimaet og vores sundhed.”

Lisanne Livoni Pehrson, Bestyrelsesmedlem

Kort om valget

Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og op til fem suppleanter til bestyrelsen. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for den kommunale valgperiode – i dette tilfælde for perioden 2022 - 2026.

Hvis antallet af kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, gennemføres valghandlingen ikke. De opstillede kandidater betragtes i stedet som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen (fredsvalg).

Vigtige datoer

Neden for får du et overblik med vigtige datoer - hvad enten du ønsker at stille op, stemme eller blot følge med i forbrugervalget.

Hvis du ønsker at stille op som forbrugerrepræsentant, har du mulighed for at gøre det mellem den 20. september-8. oktober. 

Tidslinje der viser de datoer for valget som er 20. september. hvor valget offentliggøres, 8. oktober, hvor der er frist for opstilling af kandidater, 22. oktober, hvor der er offentliggørelse af kandidatlisten, 5. november, hvor der er frist for afstemning og 22. november, hvor der er offentliggørelse af valgresultat samt den 6. december, hvor der er klagefrist

Se valgregulativet for forbrugervalget 2021

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen